Ny forening for kreftsyke

FORENINGEN FOR KREFTSYKE REG. 24.09.2013 MED ORG.NR. 912 371 875

Som dere kanskje har kjennskap til har jeg vært styreleder og daglig leder av stiftelser i mer enn 20 år. Se www.bundistiftelsenforkreftsyke.no og solliestiftelsenforkreftsyke.no. Stiftelsene med formål å gi støtte til kreftsyke personer har vært en lærerik og givende tid for meg. Jeg er av den oppfatning at det har vært for lite støtte til kreftsyke og deres familier.

Foreningen for kreftsyke ivaretar sine formål som er omfattende, herunder forskning. Det synes å være behov for en forening for kreftsyke med spisskompetanse.

Medlemskontingenten vil være symbolsk og beløpet er så lite at alle vel kan avse kr. 100,- pr. år. En stor medlemsmasse vil gi oss makt, makten vil kunne medføre ytterligere utvikling til beste for kreftsyke.

Støttebidrag fra enkeltpersoner og firmaer vil vi selvfølgelig være avhengig av. Det er dette som skal gi bidrag til utbetalinger til kreftsyke. Her vil vi trenge noen «spisser».

Her finner du stiftelsesdokumentet til Foreningen for kreftsyke.

Signatur Per Einar Unhjem Johansen