Kontaktinfo og styremedlemmer

Styret

Per Einar Unhjem Johansen og Terje G. T. Sjøvik.

Styreleder
Advokat Per Einar Unhjem Johansen

Forenede Advokater AS
Oslo Advokatfellesskap
St Olavsgt. 28 (inngang Fredriksgate)
0166 Oslo

Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo

Org.nr. 818 798 342

Tlf: 911 19 336
Faks: 66 79 07 54
Epost: peuj@forenedeadv.no

Styremedlem
Terje G. T. Sjøvik
Tlf: 90 57 51 96
Epost: gustavtellese@gmail.com